Оплата

Оплата продукції Покупцем здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Продавця. Розрахунки за товар здійснюються в грошовій одиниці-гривні. Дата оплати - це дата поступлення грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

Оплата за цим Договором здійснюється у розмірі:-100%(сто відсоткової) попередньої оплати за товар, згідно виставлених рахунків Продавця. У випадку відтермінування оплати з наступним повним розрахунком, за видатковою накладною протягом 14-ти (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання продукції Покупцем, та вразі прострочення даного терміну, відвантаження продукції з відтермінуванням припиняється.

Оплата продукції Покупцем,в разі виникнення заборгованості перед продавцем зараховується не за останньою видатковою накладною,а за накладною коли цей борг виник, кожна наступна сплата (для визначення розмірів відповідальності) зараховується в погашення найдавнішого боргу незалежно від того, на яку накладну є посилання в платіжному дорученні.

Товар відпускається Постачальником Покупцю в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження товару під час його транспортування. Кожне пакувальне місце промаркеровано, відповідно до державних стандартів та тех умов. На вимогу Покупця супроводжуватись копіями сертифікатів відповідності (або виписка із сертифікатів якості) завірених підписом та печаткою Продавця.