DIN/ГОСТ/ISO

DIN (Deutsches Institut fur Normung) - Німецький інститут з стандартизації (член ISO).
ГОСТ (Державний стандарт) - національний стандарт РФ, міждержавний стандарт в СНД.
ISO (International Organization for Standardization) - Міжнародна організація по стандартизації.
CEN (European Committee for Standardization) - Європейський комітет зі стандартизації.
DIN ISO - стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), прийнятий як національний без будь-яких змін.
DIN EN - німецьке видання європейського стандарту, яке без будь-яких змін приймається всіма членами Європейського комітету з стандартизації (CEN).
DIN EN ISO - стандарти, спільно розроблені і видані ISO і Європейським комітетом з стандартизації (CEN).

Опис скорочених символів матеріалів та покриття